Integritetspolicy

Den typ av personlig information vi behandlar

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt relaterad till dig. Vi kan samla in och behandla följande kategorier av personlig information:

Namn och annan identifierbar information
Vi kan till exempel registrera ditt namn, titel, kön och födelsedatum.

Dina kontaktuppgifter och information om ditt personliga konto eller registrering
Din kontaktinformation kan innehålla adress, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du registrerar dig för en viss tjänst eller skapar ett personligt konto kan vi också registrera inloggningsuppgifter och annan information som du anger i kontot eller registreringsformuläret.

Vår kommunikation med dig
Om du skickar ett e-postmeddelande eller ett meddelande via sociala medier har du registrerat kommunikationen hos oss.

Information som vi samlar in när du använder vår webbplats
När du besöker vår webbplats, med ditt tillstånd, kan vi registrera din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, hänvisningswebbplats, surfbeteende och klickbeteende. Med ditt tillstånd kan vi också ta emot dina positionsdata. Dessutom kan vi få en automatisk varning om du öppnar ett nyhetsbrev eller klickar på en länk i ett nyhetsbrev.

Information du delar med oss
Du kan välja att dela information med oss, till exempel om du svarar på sociala medier eller fyller i en kundundersökning.

Cookies och liknande teknologi
Om du använder vår webbplats samlar vi in information via cookies och liknande tekniker. För mer information, läs vår “cookiepolicy” på webbplatsen.

Hur samlar vi in dina uppgifter
Kynningsrud AS kan få dina personuppgifter på ett antal sätt, till exempel när du fyller i ett formulär, kommunicerar med oss via sociala medier eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Beroende på dina sociala nätverksinställningar kan vi också få information från din leverantör av sociala nätverk.

Syftet för vilket vi använder uppgifterna

De viktigaste syftena för vilka vi använder din personliga information är:

För att tillhandahålla tjänster till dig
För att underlätta användningen av våra onlinetjänster åt dig kan vi analysera de uppgifter du samlar in från din användning av våra digitala medier och kombinera dem med information som samlas in via cookies och liknande tekniker. Till exempel att veta vilken digital kanal (e-post, sociala medier) eller enhet (stationär, surfplatta eller mobil) du föredrar så att vi kan fokusera vår kommunikation på den kanalen eller enheten.

Att kommunicera med dig
Vi använder din kontaktinformation för att kommunicera med dig, svara på dina frågor eller hantera dina klagomål.

För statistisk forskning
Vi använder automatiserade verktyg för att bedriva statistisk forskning om allmänna trender i användningen av våra tjänster, webbplatser och sociala medier och beteendet hos våra kunders och användares preferenser. Genom statistisk forskning kan vi utveckla bättre tjänster. Dessutom kan vi förbättra designen och innehållet på vår webbplats.

Genom att genomföra vår forskning kan vi kombinera och analysera olika typer av data. Vi använder endast aggregerade data och använder inte namn, e-postadresser eller annan direkt identifierbar information. Vi kan också kombinera sådan aggregerad data med information från offentliga källor. Vi kommer inte att använda känsliga uppgifter för denna statistiska undersökning utan ditt samtycke.

För direkt marknadsföring
Vi kan använda din personliga information för att skicka nyhetsbrev eller andra marknadsföringsmeddelanden. För att veta vad som är relevant för dig kan vi använda automatiska verktyg för att analysera din personliga information. För detta ändamål kan vi använda och kombinera informationen som beskrivs ovan. Vi kan också kombinera sådan aggregerad information med information vi får från offentliga källor. Vi kommer inte att använda dina känsliga uppgifter för statistisk forskning utan ditt samtycke.

Vi använder resultaten av vår analys för att skräddarsy våra marknadsföringsmeddelanden till dina specifika intressen och preferenser. Till exempel, om vår analys visar att du kan vara intresserad av vissa typer av tjänster, kan vi ändra vårt nyhetsbrev och webbplats med innehåll som vi anser är relevant för dig.

Vi kan använda olika kanaler för våra marknadsföringsmeddelanden, till exempel e-post och sociala medier. Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd att skicka marknadsföringsmeddelanden eller göra invändningar. För detta, följ instruktionerna i det relevanta marknadsföringsmeddelandet eller kontakta oss.

Utlämnande och delning av data med tredje part

Vi kan dela din personliga information med tredje part för följande ändamål:

För de supporttjänster vi erbjuder
Vi använder tredje part, som leverantörer av sociala nätverk och marknadsföringsbyråer, för att erbjuda våra tjänster. Alla dessa tredje parter är skyldiga att skydda din personliga information på ett adekvat sätt och endast behandla den i enlighet med våra instruktioner.

För statistisk forskning och direktmarknadsföring
Vi kan använda din personliga information för statistisk forskning och direkt marknadsföring (se ovan).

Tredje parts webbplatser
Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer dessa länkar lämnar du vår webbplats. Dessa sekretesspolicyer gäller inte tredje parts webbplatser. Kynningsrud AS tar inget ansvar för användningen av din personliga information av dessa tredje parter. Din användning av dessa webbplatser sker på egen risk. Se integritetspolicyn för dessa tredje parter (om tillgänglig) om hur de hanterar din personliga information.

Med partners
Dina uppgifter kan delas med partners för att ge dig bästa möjliga service.

Säkerhet och bevarande
Kynningsrud AS vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig användning.

Din personliga information kommer att sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i dessa sekretessregler eller i den utsträckning som krävs för att följa lagar och förordningar och för att lösa tvister.

Skydd av barn
Kynningsrud AS försöker inte samla in information om barn i åldern 16 år eller yngre eller skapa intressesegment som är särskilt utvecklade för att rikta barn. Om du är orolig för ditt barns integritet i samband med våra tjänster, eller om du tror att ditt barn har angett personligt identifierbar information på vår webbplats, vänligen kontakta oss.

Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter när vi registrerar personuppgifter om dig. Dessa rättigheter förankras i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan visa, korrigera, blockera eller radera din personliga information när som helst.

För att utnyttja dina rättigheter kan du skicka en skriftlig begäran till gdpr@kynningsrud.no. Kynningsrud AS har fyra veckor från mottagandet av begäran för att bedöma om begäran är motiverad. Kynningsrud AS kommer att meddela vad som kommer att hända med begäran inom fyra veckor. Om begäran inte uppfylls är det möjligt att protestera mot Kynningsrud AS, eller att lämna in ett klagomål till datainspektionen. På grundval av en sådan begäran kan Kynningsrud AS begära ytterligare information för att säkra den berörda personens identitet.