Användarvillkor

Välkommen till Kynningsrud Bostäders webbplats!

För webbplatsen gäller följande användarvillkor, som vi ber dig läsa noggrant. Villkoren innehåller information om hur du får använda innehållet på webbplatsen, om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om vilka cookies som används på webbplatsen. Webbplatsen och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätts- och varumärkesinformation
Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, som texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör Kynningsrud eller tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet på webbplatsen tillhandahålls som en service till dig och får enbart användas enligt de villkor som följer nedan. Genom att hämta material från webbplatsen accepterar du villkoren. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Användning av Kynningsruds varumärken
Användning av Kynningsruds varumärken och varumärkesnamn får endast ske i enlighet med dessa villkor eller efter att du inhämtat Kynningsruds skriftliga godkännande. För användning av Kynningsruds varumärken i annonsering och marknadsföring av Kynningsruds produkter och tjänster krävs skriftligt godkännande i förväg.

Användning av innehållet på webbplatsen
Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från Kynningsrud. Kynningsrud medger att du får ta tillfälliga kopior av innehåll på denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket innehåll från webbplatsen som är rimligt för personligt bruk och länka till vår webbplats. All annan användning av informationen på webbplatsen är otillåten. När du tar kopior av informationen på webbplatsen får du inte modifiera informationen eller ta bort uppgifter om copyright eller Kynningsruds namn.

Friskrivning från ansvar

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad, men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resulterar i missledande information. Detta innebär att Kynningsrud inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad. Om Kynningsrud länkar till en tredje parts webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Kynningsrud tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

Material från användare

Allt material och kommunikation som översänds eller postas till denna webbplats i samband med din användning av funktioner på webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell. Kynningsrud ska ha rätt att använda sådant material för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Vid din användning av webbplatsen får du inte tillhandahålla material eller information som är olagligt, kan uppfattas som kränkande, utgör marknadsföring eller på annat sätt kan uppfattas som olämpligt. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen och vi förbehåller oss även rätten att avsluta tjänst på webbplatsen som du eventuellt har anslutit dig till. För det fall material och kommunikation som sänds till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter gäller det som anges i vår integritetspolicy.

Övrigt

Kynningsrud kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att uppmärksammas på detta genom att en ny version läggs upp på webbplatsen. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av villkoren.