West Estate och Kynningsrud utvecklar stort bostadsområde i expansiva och attraktiva Åsa
Publicerad: 23 februari 2023

West Estate och Kynningsrud utvecklar stort bostadsområde i expansiva och attraktiva Åsa

West Estate och Kynningsrud Bostäder ska tillsammans utveckla närmare 300 bostäder i Åsa, Kungsbacka kommun. Området kommer att rymma en blandning av både småhus och flerfamiljshus med olika boendekoncept.

Det nya bostadsområdet ligger precis norr om Åsa centrum och strax väster om Åsa tågstation. Åsa är en av Kungsbacka kommuns mest expansiva orter och pekas i översiktsplanen ut som prioriterat utvecklingsområde. Till det är Åsa en attraktiv sommarort med camping, badplatser, vacker natur och sevärdheter som Tjolöholms slott.

Bostäder för alla generationer

Utöver bostäder planeras även för en livsmedelsbutik och annan service i området. Direkt angränsande i söder pågår planarbete för den kommande Ölmevallaskolan som kommer att inrymma 500 elever.

Dialog pågår även avseende att tillskapa ett livsstilsboende för seniorer inom området. Efterfrågan är mycket stor på ett boende som riktar sig till de som vill ha ett socialt boende med stor bekvämlighet och service.

Vi ser en stark efterfrågan från både Kungsbackabor och Göteborgare att flytta till eller inom Åsa. De goda pendlingsmöjligheterna och möjligheten till ett aktivt liv nära hav och natur gör att orten upptäcks av allt fler. Vi ser framemot att få utveckla Åsas nya område och skapa attraktiva boenden för generationer framåt, säger Anna Brolin, West Estate.

Vi tror mycket på Åsa och ser verkligen fram emot att starta upp planläggningen av projektet. Här finns alla komponenter på plats för att kunna skapa ett område som bidrar till god livskvalitet för de framtida boende, säger Olof Olausson, VD Kynningsrud Bostäder.

Prioriterad bostadsort

Detaljplanearbete väntas starta under 2023. Utvecklingen av området tas emot positivt av Kungsbacka kommun.

Från kommunens sida ser vi väldigt positivt på utvecklingen i Åsa. Orten är högt prioriterad för oss och vi ser med tillförsikt på vad det nya området kan tillföra invånarna både lokalt och för kommunen i stort, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.