”Vi behöver växla upp planeringen för bostäder och kontor”
Publicerad: 20 november 2023

”Vi behöver växla upp planeringen för bostäder och kontor”

Vi kontaktade kommunalråd Emmyly Bönfors Jansson (C) för att höra hennes tankar om strategisk markpolitik, hur Göteborg ska växa långsiktigt hållbart och hur kommunen effektivare kan samarbeta med byggbranschen.

Vad krävs för att Göteborg ska kunna växa långsiktigt hållbart och klimatsmart?

Det krävs att man tänker på alla tre dimensioner av hållbarhet. När det gäller det sociala så behöver vi bygga bort segregationen och bygga mer ägda boenden i de utsatta områdena. När det gäller ekonomisk hållbarhet så behöver vi tänka på hela kalkylen, både gällande kommunens egna investeringar i infrastruktur och att det finns bostäder för att locka hit arbetskraft. För den ekologiska hållbarheten så behöver vi använda den kunskap och de innovationer som redan finns, som hållbar betong och utsläppsfria byggnader, men det gäller att vi växlar upp det arbetet.

Hur kan vi få till en mer effektiv stadsbyggnadsprocess för fler bostäder i Göteborg?

Jag tror man behöver en bättre dialog mellan bransch, politik och förvaltning. Lite mer långsiktigt behöver vi planera för lite större projekt där vi kan komma upp emot hundra bostäder. Vi behöver växla upp planeringen för att få bostäder och kontor på plats när det väl vänder, för behovet kommer inte minska. Jag tror också man kan använda ankarexploatörer och exploatörsdrivna planprocesser för att få snabbare framdrift i vissa projekt. Men det varierar nog från fall till fall när det är lämpligt.

Hur ser du på stadens förmåga att omhänderta projektidéer från byggaktörer?

Det jag får till mig är att staden inte kan hantera förfrågningar i tillräckligt hög utsträckning. Jag tror också staden kan bli tydligare, för det kan vara goda idéer men som inte går att genomföra de närmaste åren. Jag tror man behöver ha en mer tydlig och rak dialog med en gemensam referens för vad vi kan förvänta oss från båda håll.

Kan fler direktanvisningar öka investeringsviljan och innovationskraft hos bostadsutvecklare? Eller finns det andra incitament du tror mer på?

Direktanvisningar kan vara ett sätt att skapa en mer innovativ strategisk planering av kommunens mark. Samtidigt är vår ingång att anbudsförfarande ska vara huvudregel. Direktanvisningar har risken att skapa en snedvriden konkurrens. Idag används direktanvisningar främst för tillskottsmark där den kommunala marken inte har den yta som krävs för att bli ett eget projekt eller särskilt viktiga näringslivetableringar. Vi tror att ankarbyggherremodellen kan vara en bättre modell att involvera marknadsaktörer i ett tidigt skede och samtidigt säkerställa att det blir en mångfald av aktörer och konkurrens.

Vilka projektinitiativ önskar du se från bostadsbyggare framöver?

Jag skulle vilja se förtätningar som bidrar till en mer hållbar stad och gärna fler småhus i mellanstaden och ytterstadens tätorter.