Spännande och efterlängtade saker i Partille
Publicerad: 18 juni 2024

Spännande och efterlängtade saker i Partille

Spännande och efterlängtade saker är på gång i centrala Partille. Kynningsrud Bostäder ihop med AF Projektutveckling ska bygga bostadsrätter i nya Simhallskvarteret.

Vi träffade Åsa Friis, chef projektutveckling, på kommunala bostadsbolaget Partillebo. Till sommaren påbörjas markarbetena för Simhallskvarteret, vilket kommer ligga granne med ”multiarena” Partille Arena.

– Huvuddelen av kvarteret kommer uppföras av Partillebo och kommer utöver simhall även innehålla lägenheter, lokaler samt ett mobilitetshus, berättar Åsa.

Åsa Friis

Central och kollektivtrafiknära simhall

En ny simhall är verkligen efterlängtad. Önskemålet från kommunala politiker och tjänstemän att lägga den centralt har inneburit stora utmaningar i planeringsskedet men placeringen skapar stora möjligheter för framtiden. Det centrala och kollektivtrafiknära läget är lite av unikt då simhallar oftast placeras en bit utanför själva centrum.

Idrottskommun

– Partille kommun är en idrottskommun som bland annat vunnit utmärkelsen Sveriges Idrottsstad 2019, säger Åsa. Genom att placera simhallen bredvid Partille Arena och Partillebohallen skapar vi ett idrottskluster som gör idrotten ännu starkare. Simhall och Arenan byggs ihop med en förbindelsegång vilket ger bättre och enklare access till såväl ”våta som torra” idrotter, förklarar hon.

250 000 besökare årligen

Utöver traditionell 25 meters simbassäng innehåller simhallen även två multibassänger, familjebad (fokus främst på barn upp till 12 år) samt relaxavdelning. Simhallen uppförs främst med tanke på kommuninvånarna.

– Vi räknar med besökare även från grannkommunerna. Prognosen är att ca 250 000 besökare årligen skall komma hit för att bada, leka och umgås, berättar Åsa.

Klart i 2028

I sommar påbörjas byggnationen med schakt och grundläggningsarbeten och i början av september planeras för ett officiellt första spadtag. Våren 2028 skall simhallen stå klar och strax därefter blir det inflyttning i lokaler och Partillebos hyresrätter. Det är ett stort komplext projekt som innehåller en omfattande schakt och flera olika ingående delar.

Brf Poolkanten
Gestaltningsförslag för Brf Poolkanten under fortsatt utveckling av Krook & Tjäder Arkitekter.

Kynningsrud och AF bygger bostadsrätter

För att särskilja delarna i kommande förvaltning skapas flera så kallade 3D-fastigheter. Simhallen blir en fastighet, hyresrätter en annan och även lokalerna blir en separat fastighet. Detta förfarande har också möjliggjort försäljningen av en del av kvarteret till Kynningsrud Bostäder och AF Projektutveckling där de skall uppföra bostadsrätter.

– I ägardirektivet till Partillebo står att bolaget skall verka för blandade upplåtelseformer och att sälja en del av kvarteret skapar denna blandning. Samtidigt är det positivt ur ett risk- och finansieringsperspektiv för Partillebo, säger Åsa.

– Det blir lite mer komplext och ger större behov av samordning då vi blir fler aktörer. Men det kommer bli väldigt bra och dessutom är det ju roligt med utmaningar! avslutar Åsa med ett leende.

Av Olof Olausson


Kontaktperson för projektet
Olof Olausson
VD Kynningsrud Bostäder
0790 653 501
olof.olausson@kynningsrud.se

Fakta om projekt Simhallskvarteret:
• Simhall, verksamhetslokaler och 200 bostäder
• Planerad byggstart 2024
• Säljstart bostadsrätter 2025
• Färdigställs 2028