Våra ägare

Kynningsrud

Kynningsrud har sedan 1946 förknippats med entreprenörskap av hög kvalitet, och omfattar idag verksamhetsområdena Kran, Kommersiellt, Bygg, Bostäder och Finanser. Vi arbetar varje dag med att lyfta högt, bygga rejält och förvalta i Norge, Sverige och Danmark. Vi jobbar alltid mot visionen “Glädjen är att vara till nytta”, som är vår viktigaste drivkraft.

Union Residential Development

Union Residential Development är en norsk bostadsutvecklingsfond som startade hösten 2022 och som investerar i bostadsprojekt och bostadsutvecklingsföretag i och kring de större städerna i Norge och Sverige. Union Residential Development har för närvarande cirka 4 000 bostäder under utveckling.