Samarbete

Samarbeta med oss på Kynningsrud Bostäder

Vi tror inte på att ensam är starkast utan att innovation uppstår ur mänskliga möten. I flertalet av våra projekt har vi därför samarbeten med olika partners då vi är övertygade om att det utvecklar både projekten och den egna verksamheten.

Image

Dialog som berikar

Därför ser vi gärna samarbeten med kommuner, privata markägare eller bolag för att gemensamt utveckla en projektidé och ta vara på potentialen i projekten. Detta upplägg har vi goda erfarenheter av i flera av våra pågående projekt.

I våra projekt vill vi också gärna involvera intressenter för att genom dialog hitta lösningar som gör att deras behov och önskemål uppfylls och att projektet lyfter ytterligare. 

Image

På platsens och naturens villkor

Tillsammans med erfarna arkitekter, landskapsarkitekter, teknik- och miljökonsulter utvecklas projekten i syfte att skapa bra livsmiljöer som tar avstamp ur platsens och naturens förutsättningar.

Välkommen att kontakta oss!

Ringa eller mejla mig om du har frågor om att samarbete med oss.

Foto på Marcus Gyllenstål

Marcus Gyllestål

Affärsutvecklare

+46 722 053 815
marcus.gyllestal@kynningsrud.se