Camp Skatås

Om Camp Skatås

Framtiden för Lisebergs camping i Skatås diskuterades i media under 2022 och Kynningsrud Bostäder och Kaminsky Arkitektur presenterade med anledning av det en idé att utveckla bostäder och  äldreboende på platsen. Samtliga bostäder föreslogs att uppföras med en stomme av trä och hela området var tänkt att klassat som miljözon tre vilket innebär att fossila bränslen inte får användas.

Kynningsrud Bostäder ansökte också om att bli ankarexploatör för området vilket skulle innebära att vi tillsammans med staden arbetar fram detaljplanen för projektet och att vi är en av flera bolag som får ansvaret för att bygga ut området.

Läs mer om förslaget i presentationen!