Om Kynningsrudkoncernen

Glädjen är att vara till nytta!

Kynningsrud har sedan 1946 förknippats med entreprenörskap av hög kvalitet, och omfattar idag verksamhetsområdena Kran, Kommersiellt, Bygg, Bostäder och Finanser. Vi arbetar varje dag med att lyfta högt, bygga rejält och förvalta i Norge,Sverige och Danmark. Vi jobbar alltid mot visionen “Glädjen är att vara till nytta”, som är vår viktigaste drivkraft.

Grundvärderingar

I Kynningsrudgruppen skall våra medarbetare kännetecknas av sin ärlighet, lojalitet och entusiasm.
  • Ärlighet i organisationen skapar trygget, öppenhet och tillit.
  • Lojalitet till verksamheten skapar förpliktelser och tillhörighet samt lägger grunden för samarbete och beslut.
  • Entusiasm bland medarbetarna skapar kreativitet och utveckling samt motivation och nytänkande.

Tunga lyft – där du behöver det

Kynningsruds krandivision heter  Nordic Crane. Med över 300 medarbetare och 300 moderna mobilkranar och lastbilskranar är Nordic Crane en av Skandinaviens ledande mobilkranoperatörer. Hög kompetens och stora resurser gör att vi kan utföra alla typer av jobb och projekt som kräver lyft.

Fastigheter på näringslivets premisser

Kynningsrud Kommersiellt utvecklar och anpassar fastighetsprojekt för näringslivet i Norge och Sverige. Oavsett om det gäller kontorslokaler, verkstadslokaler eller lagerlokaler arbetar vi att utifrån kundernas behov skapa attraktiva erbjudanden.

Från tomt till komplett bygg

I samarbete med våra partners utvecklar vi områden och byggprojekt. Vi är med från projektidé till det att bygget är färdigställt och inflyttat. Vi bygger för kunder som vill ha en helhetslösning gällande allt från markförvärv till färdig byggnad och vi utför även entreprenader mot privata beställare, kommuner och landsting. 

Skapar nya hem och bostäder

Kynningsrud Bostäder skapar nya hem och områden i Västsverige. Vår målsättning som bostadsutvecklare är att utveckla samhället och bidra till att fler kan efterfråga en ny bostad – och alltid med kundens behov i fokus.

Grön profil

Kynningsrud vill ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet i byggbranschen. En övergång från fossil energi till förnybara energikällor behövs. Vi har investerat i världens första helelektriska mobilkran, vi har miljövänligare mobila tornkranar och genomför de åtgärder vi kan för att minska det miljöavtryck som våra maskiner lämnar. Vi vet att återanvändning och återvinning av byggmaterial och interiörer är viktigt för att skydda miljön vid rehabilitering av byggnader och vi vill vara en drivkraft för att bygga nya byggnader så miljövänligt som möjligt. Vi digitaliserar processer och på detta sätt minskar också det avtryck vi gör. Vi är det gröna alternativet.