Nya förutsättningar för markanvisningar: ”Alla kommuner har inte hängt med”
Publicerad: 20 november 2023

Nya förutsättningar för markanvisningar: ”Alla kommuner har inte hängt med”

En av landets mest profilerade experter inom markpolitik, Johan Brisvall som driver sajten Markanvisning.se, berättar hur konjunkturen påverkat markanvisningar över landet och ger sin syn på vilka kommuner som lyckats skapa bäst förutsättningar för hållbar och innovativ stadsutveckling.

Har du sett nya trender för markanvisningar sedan bostadsbyggandet avtagit?

Vi ser att andelen direktanvisningar fortsätter att öka i den svagare konjunkturen och att intresset för att delta i tävlingar där pris är utvärderingskriterium blivit mycket mer attraktivt jämfört med markanvisningstävlingar med fasta markpriser. Tidigare var det tvärt om, dvs mer intressant att delta när priserna var fasta och i många fall baserade på eftersläpande markprisvärderingar.

Vi ser också hur en del kommuner sänker sina markpriser för att realisera projekt. Terrängen för markanvisningstävlingar har helt förändrats nu och där har inte alla kommuner riktigt hängt med. Idag måste kommuner arbeta mer systematiskt med att göra markanvisningstävlingarna intressantare för att locka rätt typ av aktör. Det mesta behöver ses över så som markpris, tajming för annonsering och inlämning, kommunikation och marknadsföring samt krav och utvärderingskriterier. 

Finns det kommuner som du anser är särskilt bra på att stimulera och omhänderta goda idéer från bygg- och fastighetsaktörer?

Kommuner som lyckas att balansera arbete med direktanvisningar och öppna markanvisningstävlingar kan få en bra kraft från marknaden genom att premiera byggaktörer som har goda och genomtänkta idéer och som möter ett tydligt behov. Det här arbetssättet ställer stora krav på förutsägbarhet kring kommunens tilldelningsprinciper för direktanvisningar. Det finns många kommuner som arbetar med både direktanvisningar och markanvisningstävlingar men det är få som lyckas att vara förutsägbara i sitt arbete med direktanvisningar.

Finns det samarbetsformer mellan kommun och byggaktör som du anser fler kommuner borde titta närmare på?

Det finns mycket att göra inom det här området. Några saker är att hitta gemensamma lösningar för båda sidor att dela risker och möjligheter där till exempel prissättning av mark kan vara ett område som behöver mer fokus för att möjliggöra genomförande. Andra rekommendationer är att markanvisa i tidigare skeden och använda byggaktörens kunskap för att säkerställa ett genomförandeperspektiv redan tidigt i planeringen.