Koncernchefen Pål Kynningsrud berättar om samarbetet med UNION och vägen framåt
Pål Kynningsrud, koncernchef Kynningsrud
Publicerad: 29 februari 2024

Koncernchefen Pål Kynningsrud berättar om samarbetet med UNION och vägen framåt

Kynningsrudkoncernen sålde nyligen av 70 % av aktierna i Kynningsrud Bostäder till UNION Residential Development. Den familjeägda koncernen Kynningsrud AS blir kvar som delägare och här berättar koncernchef Pål Kynningsrud vad försäljningen innebär för bolaget.

Pål Kynningsrud, koncernchef Kynningsrud, varför säljer ni huvudparten av er aktier i Kynningsrud Bostäder till UNION?
– Genom att ingå samarbete med UNION får Kynningsrud Bostäder en stark och långsiktig partner som ger oss möjligheter att växla upp vår satsning på nya attraktiva bostäder i Västsverige. UNION och Kynningsrudkoncernen delar värderingar om att bygga hållbara bostäder för framtiden och det är en förutsättning för ett lyckat samarbete.

Vad innebär det att få in UNION som ägare i Kynningsrud bostäder?
– Samarbetet innebär att Kynningsrud Bostäder stärks finansiellt och att värdefull strategisk kompetens tillförs. Att få in en stabil aktör som UNION som huvudägare är ett bevis på att vi lyckats väl och att det finns en tilltro till bolaget, våra projekt, bostadsmarknaden och Göteborgsregionen.

Var befinner sig Kynningsrud Bostäder om fem år?
– Då har flera av våra påbörjade projekt förverkligats och nya startat. Kynningsrud Bostäder har också blivit en starkare och mer välkänd aktör i Västsverige med många nöjda samarbetspartners och nöjda bostadskunder.