Klartecken för etapp 1 i Västerport, Varberg
Baderska i Varberg
Publicerad: 7 februari 2024

Klartecken för etapp 1 i Västerport, Varberg

Den 31 januari kom den glada nyheten att Mark- och miljööverdomstolen godkänner detaljplanen för Västerport. Då domen inte går att överklaga så går projektet in i ett genomförandeskede med utbyggnad av infrastruktur, byggnader och allmän plats. Det finns än så länge ingen fastställd tidplan för de kommande arbetena och vi vet därför inte ännu när det blir aktuellt att säljstarta vårt projekt ”kvarteret Baderskan” som vi utvecklar tillsammans med Development Partner och Johannes Norlander Arkitektur.

Läs mer om kvarteret Baderskan här. ➔