Förstärkt satsning på Göteborgsregionen
Olof Olausson, VD Kynningsrud Bostäder
Publicerad: 29 februari 2024

Förstärkt satsning på Göteborgsregionen

Göteborg är en historisk handelsstad som till stor del byggts på utländskt kapital och investeringar. Nuförtiden kommer investeringarna ofta från Norge, vilket i vår bransch gett många aktörer nödvändigt kapital för att kunna bygga nya hem åt en växande region. Utöver detta välkomna kapitalinflöde menar jag att vi samhällsbyggare har mycket att tjäna på närmare relationer med våra grannar i väst.

Nyligen kunde vi berätta glädjande nyheter om att Kynningsrud Bostäder får nya huvudägare i den norska bostadsutvecklingsfonden UNION Residential Development. För oss innebär detta ett välkommet tillskott av finansiella resurser och breddad kompetens i ägargruppen. Detta ger oss större genomförandekraft i de projekt vi redan förvärvat och vi får också utökade möjligheter att investera i nya intressanta projekt som passar in i vår strategi och projektportfölj. Bolagets satsning på Göteborgsregionen fortsätter liksom vår vision om att bygga attraktiva och hållbara bostäder i goda livsmiljöer.

Att vi på Kynningsrud väljer att ingå samarbete med ytterligare en norsk aktör är ingen tillfällighet. Jag upplever att svenska samhällsbyggare har mycket att lära från våra norska grannar. Utöver ett pragmatiskt arbetssätt finns det en rad spännande boende- och finansieringsmodeller som jag hoppas kan spridas till Sverige. Bland annat tänker jag på startlån till unga hushåll och subventionerat bosparande, som hjälper hushållen att bygga upp ett sparkapital till kontantinsatsen.

I detta nyhetsbrev har vi intervjuat våra norska ägare för att låta dem berätta om varför de valt att satsa på bostadsutveckling i Västsverige. Vi har också förkovrat oss i vad norska investeringar innebär för det västsvenska näringslivet.

Slutligen vill jag nämna ett par positiva framsteg i våra projekt. I Simhallskvarteret i Partille har Partillebo nu fattat beslut om entreprenör vilket tar projektet ett stort steg närmare byggstart och därmed även säljstart för våra och AF Projektutvecklings gemensamt utvecklade bostäder. I Västerport i Varberg kom ett glatt besked från mark- och miljööverdomstolen för ett par veckor sedan. Domstolen ger klartecken för detaljplanen och projektet. Det innebär att planering inför utbyggnad av infrastruktur och kvarter kan starta upp efter närmare två år i träda. Dessa projekt kommer vi skriva mer om framöver.

Jeg ønsker deg hyggelig lesning!