Eken 15 – Parkstaden

Eken 15 - Parkstaden

Projektet avbryts

Tyvärr har den svenska ekonomin och bostadsmarknaden under året utvecklats åt fel håll vilket innebär att det i dagsläget är svårt att komma igång med Brf Eken 15. I samtal med kommunen under hösten har vi med anledning av detta diskuterat alternativa vägar framåt men landat att det naturliga för stunden är att avbryta projektet. I praktiken innebär det att marken återgår i kommunens ägo och att kommunen är fri att sälja den till Kynningsrud eller annan aktör i framtiden.

Tack till er som visat intresse för projektet

Foto på Boldi Kisch

Boldi Kisch

Projektutvecklare

+46 728 55 63 56‬
boldi.kisch@kynningsrud.se