”Dyker rätt projekt upp är vi redo”
Baard Schumann och Per-Martin Eriksson, UNION Residential Development
Publicerad: 29 februari 2024

”Dyker rätt projekt upp är vi redo”

Den första mars 2024 tillträder UNION Residential Development som ny huvudägare i Kynningsrud Bostäder. UNION har förvärvat 70% av aktierna i bolaget och den familjeägda koncernen Kynningsrud AS fortsätter vara delägare i Kynningsrud Bostäder. Vi kontaktade UNIONs Managing Director Baard Schumann och UNIONs Sverigeansvarig Per-Martin Eriksson för att höra mer om visionen framåt.

Baard Schumann, berätta lite kort om vilka ni är
UNION Residential Development är en bostadsutvecklingsfond som startade hösten 2022 och som investerar i bostadsprojekt och bostadsutvecklingsföretag i och kring de större städerna i Norge och Sverige. Vi har för närvarande cirka 4 000 bostäder under utveckling. Förvärvet av Kynningsrud Bostäder är vår första investering i Sverige.

Förvärvet av 70% av aktierna i Kynningsrud Bostäder är ert första förvärv i Sverige. Vilka var de främsta motiven till förvärvet?
Kynningsrud Bostäder är en ny men ambitiös och finansiellt stark aktör bland bostadsutvecklarna i Västsverige som på kort tid byggt upp en bra projektportfölj och en liten men effektiv organisation. Genom förvärvet av majoriteten i Kynningsrud Bostäder får UNION en långsiktig partner och en bra plattform för att skapa en större regional aktör.

Per-Martin Eriksson, även om näringslivet i Göteborgsregionen går förhållandevis starkt är det tufft för bostadsutvecklarna. Hur ser du på framtiden för bostadsmarknaden i Göteborgsregionen och är det rätt att satsa nu?
Göteborgsregionen är väldigt intressant för oss. Här finns en stark tillväxt, både med nya företagsetableringar och en växande arbetsmarknadsregion. Även om marknadsläget är tufft för bostadsbyggare just nu så är behovet av bostäder fortsatt stort. Marknadsförutsättningarna för branschen varierar, som bekant, över tid och genom att bygga en projektportfölj och organisation med långsiktigt fokus är ambitionen att utveckla starka projekt som tas väl emot när efterfrågan finns.

Hur ser ambitionerna ut framöver för Union i Sverige och för Kynningsrud Bostäder?
UNION har en tydlig tillväxtambition och kommer fortsätta att investera i intressanta projekt och bostadsutvecklare i Sverige och Norge. Kynningsrud Bostäder är vår första investering i Sverige och tanken är att det fler skall följa om förutsättningarna är de rätta.
Kynningsrud Bostäder har flera projekt som kan säljstartas om ca ett år förutsatt att marknaden är tillräckligt stark.  Det pågår också planarbete för flera intressanta projekt vilka blir fina tillskott så snart detaljplanerna vunnit laga kraft. För att kunna nå en årlig volym om ca 250 sålda bostäder som är en ambition på kort sikt, behöver dock projektportföljen fyllas på och dyker rätt projekt upp så är vi redo.

Hur ser drömprojektet ut?
Vi tror mycket på Göteborg och dess kranskommuner. Vi förvärvar gärna lite större projekt med möjlighet att bygga ut etappvis.  Att hitta rätt lägen blir allt viktigare i ekonomiskt utmanande tider.  Färre hushåll kan idag efterfråga nyproducerade bostäder då köpkraften generellt minskat. Därför är det projekt i attraktiva lägen och där marknadsdjupet är tillräckligt stort som först kommer att komma igång när marknaden vänder.