Bostadsutveckling med omsorg för närmiljö, människor och djur
Publicerad: 16 november 2022

Bostadsutveckling med omsorg för närmiljö, människor och djur

I Parkstaden i Borås utvecklar Kynningsrud villalägenheter med stor hänsyn till det historiska närområdet. Här beskriver vi hur Kynningsrud och arkitekterna på Semrén & Månsson resonerat för att utveckla bostäder utifrån Parkstadens traditionella karaktär och med ett särskilt fokus på ekologisk hållbarhet.

I det naturnära och vackra området Parkstaden i Borås, ett stenkast från Ramnasjön och Ramnaparken, har Kynningsrud fått förtroendet att utveckla två moderna trevåningshus med 14 lägenheter. Områdets bebyggelse har vuxit fram under olika tidsperioder vilket gett Parkstaden en särskild arkitektonisk identitet. Det är med dessa karaktärsdrag som Kynningsrud och arkitekterna låtit sig inspireras i valet av material, utformning och färger.

– Vi arbetar med stor hänsyn till Parkstadens traditionella bebyggelse. Våra villalägenheter får en putsad grön fasad, sadeltak och stående fönster vilket harmoniserar fint med närområdet, berättar Boldi Kisch på Kynningsrud Bostäder.

Trädgårdar för människor och djur

Även Parkstadens närliggande omgivning och natur har tagits i beaktning vid utvecklingen av bostadshusens trädgårdar. I trädgårdarna, som utformas för både aktivitet och avkoppling, planteras vackra och fruktbärande buskar och träd. Trädgårdarna förses också med odlingslotter och gemensamhetsytor för lek, rekreation och grillfester.

– Att flerbostadshus har sådana trädgårdar, som annars förknippas med villamattor, är ganska unikt, säger Boldi Kisch.

Trädgårdarna blir också hem för bin och andra insekter. För att bidra till den biologiska mångfalden byggs nämligen insektshotell.

– Det är viktigt att vi bostadsutvecklare är med och säkrar miljöer för biologisk mångfald och då är insekthotell ett verktyg som vi gärna jobbar med, säger Boldi Kisch.

Villalägenheterna kommer att miljömärkas enligt nordiska Svanen-märkningen, vilket innebär att byggmaterial väljs med omtanke för miljön och de boendes hälsa.