Hållbarhet

Vi bygger på naturens villkor

Vi vill göra det enkelt för dig att välja ett hållbart boende och leva klimatvänligt. Svanen är Nordens officiella miljömärkning – därför väljer vi att Svanenmärka våra bostäder.

Våra bostäder märks med Svanen

En bostad märkt med Svanen byggnad har granskats ur ett livscykelperspektiv. Det innebär ett helhetsgrepp på byggprocessen, byggnaden och dess användning. Byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats så de inte ska innehålla miljö- och hälsofarliga kemikalier. Byggnaden ska leva upp till hårda krav avseende låg energianvändning.

Svanen ställer även krav som till exempel ska stimulera användandet av förnybar energi och gröna innovationer. Dessutom ingår det krav som underlättar för boende att leva hållbart och ha en sund inomhusmiljö – som låga bullernivåer och goda dagsljusförhållanden.

Lättare att leva klimatvänligt

Sammantaget innebär det att våra bostäder får en sund inomhusmiljö, att byggnaden får en låg energi-användning och att projektet underlättar för dig att leva hållbart. Svanenmärkningen blir ett kvitto på att er byggnad är en trygg investering samtidigt blir det också en kvalitetsstämpel för oss som bostadsutvecklare.

Svanenmärkt

Platsens villkor

Att ta hand om de befintliga miljöerna är också att ha respekt för svårmätbara värden som handlar om människors trivsel, välmående och känsla av sammanhang. Att gestalta en miljö omsorgsfullt handlar om att få ihop helheten utifrån begrepp som skönhet, robusthet och ändamålsenlighet.