Garantier och försäkringar

Du kan vara trygg med ditt bostadsköp

Ett bostadsköp är en av de största affärerna du gör i livet. Därför vill vi att du ska kunna göra ditt köp i lugn och ro, under trygga former.

Kostnadskalkyl och förskottsgarantiförsäkring

För att få teckna förhandsavtal måste bostadsrättsföreningen upprätta en kostnadskalkyl över sina uppskattade kostnader. Kostnadskalkylen måste granskas av två av Boverket utsedda externa intygsgivare som bestyrker att kalkylen vilar på tillförlitliga grunder. Det tryggar köpare att föreningens ekonomi och verksamhet är hållbar.

Innan bostadsrättsföreningen får fakturera förskott, efter undertecknat förhandsavtal, måste den ansöka om, och erhålla tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott. En förutsättning för att erhålla tillståndet är att bostadsrättsföreningen utställer en säkerhet för förskotten genom att teckna en förskottsgarantiförsäkring, vilken tryggar samtliga köpares inbetalda förskott.

Mer om kostnadskalkyler för bostadsrätter kan du läsa på Boverkets hemsida.

Ekonomisk plan och insatsgarantiförsäkring

För att få teckna upplåtelseavtal måste bostadsrättsföreningen upprätta en ekonomisk plan över sina kostnader. Den ekonomiska planen måste granskas av två av Boverket utsedda externa intygsgivare som bestyrker att planen vilar på tillförlitliga grunder.

När köparna ska teckna upplåtelseavtal måste bostadsrättsföreningen också ha ett tillstånd från Bolagsverket att göra det. För att få tillstånd att upplåta måste en säkerhet, en insatsgarantiförsäkring, tecknas. Säkerheten garanterar köparna återbetalning av inbetalda insatser och eventuella upplåtelseavgifter.

Mer om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar finns på Boverkets hemsida.

Lagar och regler för bostäder

Vi på Kynningsrud Bostäder använder oss av externa bostadsrättsekonomer. Dessa hjälper projektutvecklaren för bostäderna så att projektet ska bli så bra som möjligt för dig som flyttar in.

I bostadsrättslagen (1991:614) hittar du regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt, ombildning, förhandsavtal och ekonomiska planer. Även bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i denna lag.

En sammanfattning av bostadsrättslagen hittar du på hemsidan lagen.nu.

Ibland går det inte som vi tänkt oss

Förskottsgaranti – en försäkring som gör att du får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan inte blir av.

Kynningsrud Bostäder täcker månadsavgifterna för eventuellt osålda bostadsrätter och köper in dem senast sex månader efter färdigställande. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Om det inte går som du hade planerat

Som köpare i ett projekt som utvecklas och säljs av Kynningsrud Bostäder erbjuder vi dig möjlighet till ett tillträdesskydd. Detta ger dig möjlighet att skjuta på tillträdet i upp till tre månader om du inte skulle få din befintliga bostad såld. Förutsättningen är att du senast tre månader innan tillträdesdagen lagt ut befintligt boende till försäljning hos en professionell fastighetsmäklare samt haft kontakt med din bank för att lösa finansieringen av lägenheten. Ansökan om att nyttja tillträdesskyddet måste göras via mail till mäklaren minst två månader före tillträdesdatum. 

Om du eller någon i din närmaste familj råkar ut för dödsfall eller kritisk långtidssjukdom, erbjuder vi möjlighet att frånträda köpet. Detta skydd gäller från det att förhandsavtalet är påskrivet fram till inflyttningsdagen. Till närmaste familjen räknar vi make/maka, sambo och barn.

Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya bostad, drabbas av kritisk sjukdom vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende inom sex månader efter inflyttning erbjuder vi ett prisfallsskydd. Med den ersätts du för en eventuell realisationsförlust, dock max 300 000 kr.

Garantitid

Som medlem i en nybildad bostadsrättsförening omfattas du av fem års entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning. Efter två år gör vi en garantiavstämning för att försäkra oss om att allt fungerar som det ska. Efter garantitidens utgång gäller en externt tecknad byggfelsförsäkring. Försäkringen gäller när ansvar för fel inte kan utkrävas av entreprenören. Försäkringen gäller i 10 år efter slutbesiktning som görs vid tillträde.